Fællesrum

Ønsker du at benytte rummet, så send en mail til faellesrummet@gmail.com og book en tid

Ledige datoer kan ses på internetadressen www.bit.ly/faellesrummet

Pris:

 • 100,- kr (fredag, lørdag, søndag)
 • 50,- kr (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag)
 • + 500 kr i depositum som betales ved lejens start

Lejen går fra kl. 12.00 på lejedagen, til den efterfølgende dag kl. 11.30 (med mindre andet aftales)

Kalender

Procedure (hvordan gør man?):

 1. Skriv en mail til faellesrummet@gmail.com og forhør dig om muligheden for at booke en given dato (tjek evt. selv www.bit.ly/faellesrummet først)
 2. Få bekræftelse for at den aftalte dato er ledig
 3. Ca. en uge før booket dato: Put leje (100,- kr. eller 50,- kr.) og depositum (500,- kr.) i en kuvert og smid denne ind af brevsprækken (ikke postkassen) hos fællesrumsadministratoren: "Thomasen", Lundtoftegade 111, 2. tv.
 4. Vent tålmodigt......
 5. Modtag kuvert med
  1. 1 stk. nøgle
  2. 1 stk. "smart rengørings-tjekliste"+reglement
 6. Benyt Fællesrummet og vær glad
 7. Gør pligtopfyldende rummet rent igen
 8. Put kuvert med nøgle og "smart rengørings-tjekliste" med eventuelle noter (og hilsner) ind af brevsprækken (igen ikke postkassen) hos fællesrumsadministratoren
 9. Vent atter tålmodigt.......
 10. Modtag kuvert med  tilbageleveret depositum
 11. Slap af og nyd livet
 12. Overvej hvornår du igen skal bruge Fællesrummet og start herefter evt. igen ved punkt 1.

FÆLLESRUMMET - REGLER (OG ANDET KEDELIGT)

 

 •  Fællesrummet administreres på frivillig og ulønnet basis. Al indtægt fra lejen af rummet går til indkøb af fornødenheder til rummet og til at dække foreningens anlægsudgifter ved rummets opførsel. Det betyder at DU som lejer i stor grad selv har ansvar for at hjælpe til med at få rummet til at køre rundt og fungere. fællesrumsadministratoren er derfor ikke bindende ansvarlig for rummets funktionalitet eller dens brugeres adfærd. Opstår der problemer så benyt følgende løsningsmodel:
  • Punkt 1: "snak jer frem til en løsning igennem gensidig anerkendelse" (i tilfældet "irritation over larm") eller "skru eller bank på det indtil det hænger sammen igen" (i tilfældet "bord med problem"). Først hvis dette ikke resulterer i en gunstig løsning fortsættes der til.....
  • Punkt 2: "skriv en mail til faellesrummet@gmail.com"
  • (Der findes ikke en Punkt 3: "Gå over og ring på hos fællesrumsadministratoren klokken 03.00 om natten")
 • Du (lejeren) står selv for rengøringen. En "smart rengørings-tjekliste" bliver som nævnt udleveret ved sammen med nøglen. Her er det også muligt at anføre evt. mangler der har været fra lejens start og ting der er faldet fra hinanden, som du ikke selv har kunnet fikse. Du har som lejer ansvaret for rummet i lejeperioden, og hæfter derfor også for evt. skader på rum og inventar der ikke kan betegnes som "normalt slid". Er fællesrumsadministratoren efterfølgende nødt til at rengøre rummet yderligere, fratrækkes depositummet 200,- kr. pr. påbegyndt rengøringstime.
 • Der vil løbende blive indkøbt rengøringsmiddel og lign. til rummet, men medbring selv klude, håndklæder, viskestykker, køkkenrulle/toiletpapir osv. Eventuelle donationer af tiloversblevet (ikke brugt) toiletpapir, kaffe, te, kaffefiltre og deslige vil blive modtaget med smil og hæder.
 • Rummet kan lejes af andre en andelsforeningens medlemmer, men der er visse restriktioner. For medlemmer er det muligt at booke rummet et år forud. For ikke-andelsmedlemmer er det kun muligt at booke rummet en måned forud.
 • Rummet er ikke isoleret i større grad når det kommer til inddæmning af lydniveau fra eks. høj musik, hvorfor at evt. musik skal være dæmpet markant kl. 23.00 (søndag til torsdag) og kl. 24.00 (fredag og lørdag).
 • • Rygning er ikke tilladt i rummet.
 • Rummet er inde i en testperiode, hvor vi ser hvordan det hele fungerer og om der er noget der skal ændres. Bestyrelsen forholder sig derfor retten til løbende at ændre på både regelsæt og rummets indretning, for på alle måder at få et fællesrum som vi alle kan blive glade for. Hvis DU har ris, ros, foreslag eller donationer til rummet (eksempelvis mangler der pt. en elkedel) så skriv til faellesrummet@gmail.com.
 • BRUG fællesrummet, men pas godt på det. Det er vores allesammens.